Στη Viva Wallet λειτουργούμε πάντα με γνώμονα τη δική σας ασφάλεια και έτσι θεωρούμε καθήκον μας να σας ενημερώσουμε για τις σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικής απάτης που έχουν κάνει την εμφάνιση τους. …

Όσο η παγκόσμια βιομηχανία των πληρωμών εξελίσσεται, εμείς συνεχίζουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, με σκοπό να παρέχουμε στους πελάτες μας ό,τι χρειάζονται. Με οδηγό τη συνεχή ανάπτυξη, επεκτείναμε τη συνεργασία μας με την PayPal, ώστε να προσφέρουμε το Buy now, Pay Later για e-shops και online επιχειρήσεις.

Στην Ευρώπη…

A safer, more secure, and private way to pay with iPhone and Apple Watch

Paying with Apple Pay is now available for Viva Wallet customers in 21 countries!

Apple Pay is a very safe, secure and private way to pay that helps customers avoid handing their card to someone else, touching physical buttons or exchanging cash — and uses the power of iPhone to…

Με την Black Friday προ των πυλών, οι επιχειρηματίες λιανικής ετοιμάζονται για μία «γεμάτη» αλλά και απαιτητική εβδομάδα πωλήσεων, καθώς πρέπει να προσαρμοστούν για να εξυπηρετήσουν έναν αυξημένο αριθμό πελατών. Ευτυχώς, στην Viva Wallet έχουμε την τέλεια λύση.

Το Viva Wallet POS app, η επαναστατική λύση πληρωμών μας, επιτρέπει στον…

Στην Viva Wallet, προσπαθούμε διαρκώς να αλλάξουμε τον τρόπο που πληρώνουν και πληρώνονται οι επιχειρήσεις. Αλλά τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για εμάς από την ασφάλεια των online και των φυσικών συναλλαγών σας. Με μεγάλη μας χαρά, λοιπόν, παρουσιάζουμε την Digital First χρεωστική κάρτα μας, μία κάρτα σαν καμία άλλη.

Viva Wallet

Viva Wallet is a European Fintech disruptor on a mission to change how businesses pay and get paid. www.vivawallet.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store